הרצאות מפי מוטי גורה:

דוברים נוספים באירוע DIRECT - התמודדות ערים עם אסונות טבע וסייבר אורבני

Open Accessibilty Menu