הרצאות מפי ד"ר שי בן יוסף:

דוברים נוספים באירוע DIRECT - התמודדות ערים עם אסונות טבע וסייבר אורבני

Open Accessibilty Menu