משה לוינגר

משה לוינגר

סמנכ"ל פיתוח

IBM ישראל

הרצאות מפי משה לוינגר:

דוברים נוספים באירוע DIRECT - התמודדות ערים עם אסונות טבע וסייבר אורבני

Open Accessibilty Menu