הרצאות מפי מיכל דביר:

דוברים נוספים באירוע DIRECT - התמודדות ערים עם אסונות טבע וסייבר אורבני

Open Accessibilty Menu