גד  מרגי

גד מרגי

CTO מחקר ופיתוח, מערך הסייבר הלאומי

הרצאות מפי גד מרגי:

דוברים נוספים באירוע DIRECT - התמודדות ערים עם אסונות טבע וסייבר אורבני

Open Accessibilty Menu