פאנל מומחים | אתגרים מערכתיים בפיתוח מארג של מערכות להתמודדות במצבי אסו

אירוע DIRECT - התמודדות ערים עם אסונות טבע וסייבר אורבני , ראשון, 17 ביוני 2018, 12:20

 מנחה  : ד"ר שי בן יוסף ( הקריה האקדמית אונו)

הפאנל בהשתתפות:  נציג פקע״ר, נציג רח״ל, קב״ט חיפה  ומערך הסייבר הלאומי

הרצאות נוספות באירוע DIRECT - התמודדות ערים עם אסונות טבע וסייבר אורבני

Open Accessibilty Menu